Archive for the ‘giác ngộ’ Category

Видение 2020

Думкі, сэрца, паглёд
Абліў лёд, скаваў лёд.
Так спавіў, спавіў сам,
Каб лягчэй было там,
Дзе жыццё не на смех:
Гэта снег, толькі снег…

(C) Янка Купала Read more

Devoizm

ДэвыMỗi sinh vật đang phát triển theo tiêu chuẩn riêng của mình. Mặc dù không biết hoặc biết tin về nó, Là một chu kỳ phát triển xảy ra một cách chính xác bởi vì nó đòi hỏi tiêu chuẩn này. Read more

Thiền Nonprobabilistic With No Name. giác ngộ.

imageBạn muốn để giành chiến thắng một tài khoản khác,
điều đó “công đức” mới sự thừa nhận.
Chúng tôi cũng thực hiện không gian tính,
Trong thời gian ở nonprobabilistic thiền Untitled…:)

Nếu bạn uốn cong thực phẩm,
ở bảng, ghế, dưới bàn, hoặc bên.
Một, có thể, Bản đồ chính trị
- cẩn thận: ai đó đang chơi bạn. Read more

đầu trở lại
 


giác ngộ