Космос Частная Собственностьวิธีการดูที่ Mlechnost ของเรา,
นิรันดร์คอสมอสที่ไม่มีที่สิ้นสุด.

บนโลกแห่งความตายจะถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของโครงสร้างใด ๆ, ซึ่งทุกคนที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจไม่กล้าพูด, ที่พวกเขาอยู่ในประเทศ, ทะเลและไม่เพียง แต่ทวีป, การเกิดและการพัฒนาของพวกเขาที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่ทั้งหมด, และไม่ได้ระยะไกลคิดว่ามันคือการสร้าง. แน่นอน, หากพวกเขาเป็นคนที่คุ้นเคยหรือเปิดเผยเทคโนโลยีในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความเป็นเจ้าของที่ขาดความรับผิดชอบแม้ติดอยู่ในธงพื้นดิน, ที่มีมากขึ้นคล้ายกับหลักการของดินแดนเครื่องหมาย, การใช้สัตว์ (รวมทั้งสุนัข) . บางครั้ง “สุนัข” ไปใบและพยายามที่จะติดธงแม้มี, ที่มันเป็นไปไม่ได้. ซึ่งในที่สุดจะนำพวกเขาไปสู่สถานะของความโกรธ. ในหลักการทุกอย่างลู่ไป, ว่าทรัพย์สินที่เป็นของ, คนแรกที่ระบุไว้บนขวาของเธอ.

Космос Частная Собственность Солнце Кометаกระบวนการความคิดสร้างสรรค์คือ, ที่, เห็นวัตถุที่พื้นที่ความถี่สูง, อธิบายไว้ใน พื้นที่ใช้สอย. กล่าวอีกนัยหนึ่ง, อะไรที่คนที่มีบุคลิกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในเชิงคุณภาพไม่ได้สร้าง, แต่วาดวัตถุจากมิติที่สูงขึ้นเพื่อลด. แต่กิจกรรมที่สร้างสรรค์นี้อยู่. ปกติการมีสุขภาพไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องคิดสร้างสรรค์. แต่ในเวลาเดียวกัน “หมาป่าบ้า” ใช้ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์, โดยเป็นความคิดสร้างสรรค์, ในการควบคุมและฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ, รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์.

Космос Частная СобственностьКосмос Частная Собственность Солнце ОтрывКосмос Красота Частная Собственность

กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เป็นไปไม่ได้โดยไม่ต้องแรงบันดาลใจ, ที่มีอยู่เนื่องจากการสั่นสะเทือนรังสีขั้นเทพ. ในการนี้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ, วัตถุ, โครงสร้าง, หลักสูตร, รายการในชีวิตประจำวัน, все творчество, การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ได้ปรากฏขอบคุณที่กระบวนการสร้างสรรค์, เป็นผลมาจากแรงบันดาลใจที่ส่งมาจากสิ่งมีชีวิตที่ทันสมัย. ด้วยเหตุนี้ทุกอย่างที่มีอยู่เป็นของเขา. เพราะพวกเขาเป็นเจ้าของเดิม. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล, ลิขสิทธิ์, กฎหมาย (รายการจะไม่ จำกัด เฉพาะ) ยังเป็น จักรวาล.

ถ้าเราใช้หลักการของการแบ่งดินแดน, ได้รับการยอมรับโดยใด ๆ “หมาป่า” – ทุกจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดและทุกอย่าง, ว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของอินฟินิคอสมอส.

Космос Прекрасен Частная Собственность

ตั้งแต่ผมได้กล่าวถึงโครงสร้างและสถานการณ์ในครั้งแรก, กับบันทึกที่เข้าใจแม้กระทั่ง “สุนัขบ้า” – ชอบธรรมเป็นเจ้าของมันทั้งหมดเป็นของฉัน. อธิบายโครงสร้างเหล่านี้ทุกข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยฉัน, มันเป็นของฉันและเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฉัน. tk. ฉันต้นแบบของมันทั้งหมด – ทางด้านขวาเพื่อกำหนด กฎหมาย: ความพยายามที่ผิดกฎหมายที่จะกำหนดความเป็นเจ้าของของจักรวาลที่ไม่มีขีด จำกัด ของตัวเองภายใต้ข้ออ้างใด ๆ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้หน้ากากของการใช้งานชั่วคราว, สำหรับเวลาที่เป็นของฉัน. ผิดกฏหมายหลบเลี่ยงกฎของธรรมชาติและหลอกว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้ได้, ไม่ได้ยินและเข้าใจ. มันเป็นกฎหมายที่จะโดยตรงหรือโดยอ้อมสร้างกฎหมายเงื่อนไขเมื่อเทียบกับกฎของธรรมชาติ. apostates จะถูกตัดสินให้ถูกเนรเทศทั่วไป. ©พื้นที่อนันต์.

เป็นมโนธรรมทำไมไม่ใช้ทุกอย่างที่ค่าใช้จ่ายของตัวเอง, เพราะเพียงความนับถือปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ, และคอสมอส – นี่คือธรรมชาติ.

Космос Природа Частная Собственность

ดนตรีวาดรูป:

♥♥♥ Splin – จดหมาย♡♡♡

เอกสาร: พื้นที่ดาวน์โหลด

กระจายอยู่ในสอดคล้องกับ ข้อตกลงพื้นที่ร่วมกัน.

 

Общение в Космосе Космос Сотрудничество