Космос Частная Собственностьਸਾਡੇ Mlechnost 'ਤੇ ਦੇਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ,
ਅਨਾਦਿ Cosmos ਅਨੰਤ.

'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੀ ਜੁਰਅਤ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿੱਤੇ, ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਰਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ. ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ-ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਲੈਗ ਵਿਚ ਫਸ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਜਾਨਵਰ (ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) . ਕਈ ਵਾਰ “ਕੁੱਤੇ” ਥੈਲਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ. ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ converges, ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਜੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ.

Космос Частная Собственность Солнце Кометаਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਉੱਚ ਫਰੀਕੁਇੰਸੀ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੀਵਤ ਸਪੇਸ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਵ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਪ ਤੱਕ ਇਕਾਈ ਖਿੱਚਣ. ਪਰ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ. ਸਧਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਿਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ “ਦੁਸ਼ਟ ਬਘਿਆੜ” ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

Космос Частная СобственностьКосмос Частная Собственность Солнце ОтрывКосмос Красота Частная Собственность

ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥਿੜਕਣ ਤਕਨੀਕੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਇਕਾਈ, ਬਣਤਰ, ਕੋਰਸ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ, все творчество, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਜੀਵ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹਨ,. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਕਾਨੂੰਨ (ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀ ਹੈ) ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ.

ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ “ਬਘਿਆੜ” – ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.

Космос Прекрасен Частная Собственность

ਮੈਨੂੰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,, ਸਮਝ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ “ਦੁਸ਼ਟ ਕੁੱਤੇ” – ਕੋਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ. TK. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮਾਸਟਰ am – ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ: ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਵਾਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੈ. ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾ. ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ. ਤਿਆਗੀ ਆਮ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. © ਅਨੰਤ ਸਪੇਸ.

ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ – ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ.

Космос Природа Частная Собственность

ਸੰਗੀਤ ਖ਼ਾਕਾ:

♥ ♥ ♥ Splin – ਪੱਤਰ ♡ ♡ ♡

ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੇਸ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਆਮ ਸਪੇਸ ਸਮਝੌਤੇ.

 

Общение в Космосе Космос Сотрудничество