Archive for the ‘దేవుడు’ Category

Devoizm

Дэвыప్రతి జీవి దాని సొంత ప్రామాణిక అనుగుణంగా అభివృద్ధి. కూడా తెలుసుకోవడం లేదా అది తెలియకుండా, బీయింగ్ అభివృద్ధి చక్రానికి ఈ ప్రామాణిక అవసరం ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఇంకా చదవండి

స్పేస్

Космосస్టార్ చెప్పకండి – ఉంటే తెలియదు:
ఎవరు, ఎందుకు, ఇది సూచిస్తుంది, అన్ని కలిసే.
ఆ విమానాన్ని పంపిన మా స్పేస్ షిప్ వార్తలు,
కాస్మోస్ బ్లాక్ సరిగ్గా సాంగ్ చూడటానికి.

(Mumiy మరుగుజ్జు, లేదా ఇలాంటి ఏదో)

కాస్మోస్ కానీ శక్తి కాదు. ఈ అన్ని తిరుగుతుంది, కన్వర్టెడ్, కన్వర్టెడ్, అభివృద్ధి. ప్రస్తుతం ( ( ( ✭ ✭ ✭ కాస్మోస్ ✭ ✭ ✭ ) ) )

నిశ్శబ్దం

Молчание Будды
మేము నిశ్శబ్ద ఉండాలి – మరియు ప్రపంచ మీరు లీనం అవ్వండి నిశ్శబ్దం.
( ( ( అనంతమైన విశ్వము ) ) )

ఉండటం

СуществоРеки прелести,
Города могущества,
Пространства искусства
И слова верности,
ప్రజలు, пазлики, Рождество, каждое вещество
Представляет собой какое-то Существо.

(Витя Хлебников незаметно подсказал, తప్పనిసరిగా :) )

Концентрации Энергий.

Вернёмся к нашимстаканам”, Пространствам, Слоям, Вибрациям. శక్తి, концентрируясь, от Плоскости Низких Частот достигают Плоскости Высоких Частот. И Славным будет ♡ ♡ Космос песен. ఇంతలో, మీరు మరియు ప్రియమయ్యేటట్లు, что небесен ♡ ♡

విశ్వం. ఉచిత విల్ కుడి. Право Свободы Выбора.

Космос. Вселенная. Фиолетовый. Синий.

Ты размахиваешь перед носом оранжевым,
Зеленым, желтым или красным знаменем.
А Я горю, во всех Пространствах излучая,
То Фиолетовым то Синим Пламенем

Имеют Право Свободной Воли ✪ Космос да Любовь ✪ Читать дальше.

దేవతలారా. పాపం. Гнилая Карма. Противоположности.

imageты сливаешь на Живых вымышленные тобойпозоры”.
ఒక “నేను” – Любит выжигать Узоры!..

Нужно быть не способным мыслить, чтобы не понимать таких простых вещей, смысл которых заключается в том, что весь Процесс Развития во Вселенной происходить до того Состояния, при котором ఇంకా చదవండి

బ్రీఫ్ వాతావరణ. :)

imageనేను నా వ్యక్తిత్వం ఎంటిటీ అని చెప్పగలను.
నేను వారి సొంత వ్యక్తిత్వం యొక్క సారాంశం నమ్మకం, ఆరోపణలను ఎందుకంటే, నా వ్యక్తిత్వం ఒక ప్రత్యేక కంటెంట్ కలిగి – నిభందన. ఏం కలిగి నుండి నాకు సేవ్ చేస్తుంది అది నిరూపించడానికి మరియు అనవసరమైన hemorrhoids నుండి నా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడవలసిన. కానీ! TK. ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిత్వం ఉంది, దాని సొంత ఉంది “నేను”, ది ఇంకా చదవండి

గోళాలు సిద్ధాంతం.

imageОб скалы, взлетая на ветры, моря.
Смыслы вращая, я мысль твоя.

మీరు словно теряешь все формы, паря.
ది Ментальном Пространстве присутствую Я.

Ты бьешься о камни. Вне సమయం “నేను”.
మీరు пена морская! ఒక “నేను”ఊదా. :) ఇంకా చదవండి

Сфры Сознания и Мозг

image

కారణం.

Создавая Прекрасные ప్రపంచాల,
Высший Разум зажигает Огненные గ్రహాలు.
Удовлетворяющий అనుకుంటున్నారా без меры,
Подсовывает мыльные пузыриఇంకా చదవండి

పర్సన్స్ పరికరం (స్పృహ).

imageమీరు అందుకున్న ఉంటే, తాను దేవుడు జీవితం, అనుమతి,
సహాయం జీవన శక్తి, в развитии దాని సొంత స్పృహ
- ది, పొందుపరచబడుతున్న జ్ఞానం,
పెంచడానికి అవసరం ప్రభావాలు.
మేము చూసిన అన్ని ఉంది, మా స్పృహ – ఇది ఇంద్రధనస్సు రంగులు మాకు కనిపించే స్పెక్ట్రం పౌనఃపున్యాల, కలిసే మా శక్తి స్విర్ల్, అంటే. Cakram. ఈ రంగు ఏడు ప్రధాన అనుగుణ్యమైన ఇంకా చదవండి

టాప్ తిరిగి
 


దేవుడు