imageਅਤੇ ਵੀ ਨਾਪਸੰਦ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਨੰਦ ਨੂੰ
ਵਾਲੀ.

ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਨਤੀਜਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ.

ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਖਰਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਵਿਚ ...

ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹਨ – ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ.

ਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ causal ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ

ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ hypochondriac ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ.

ਅਤੇ ਉਹ, ਜੋ, ਦਾ ਪਤਾ, ਨੂੰ ਥੱਕ ਜੀਵ pogryazli, ਆਪਣੇ ਸਮਾਈ ਵਿਚਾਰ, ਸੀਮਿਤ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵਧ: ਸਵੈ-ਗਰਮੀ.

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੀਅਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀ.

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਹੁਣੇ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਸੋਨੇ
ਵਿਭਾਗੀ, ਬੱਚੇ. ;)

image

ਤੇਹੱਥ :)

ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੇਸ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਆਮ ਸਪੇਸ ਸਮਝੌਤੇ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество