Posts Tagged ‘चेतना को शुद्धीकरण’

कुनै पनि नाम Nonprobabilistic ध्यान. ज्योति.

imageतपाईं अर्को खातामा जीत गर्न चाहनुहुन्छ,
कि “योग्य” नयाँ पहिचान.
हामी पनि पूरा ठाउँ गणना,
nonprobabilistic हुँदा मनन शीर्षक नभएको…:)

तपाईं खाना bends भने,
तालिका मा, को कुर्सियों, तालिका अन्तर्गत, वा पार्टी.
एक, संभवतः, राजनीतिक नक्शा
- सावधान रहनुहोस्: कसैले तपाईंलाई प्ले. थप पढ्नुहोस्

Самостоятельная очистка сознания

Давлениеगर्न, чтобы очистить что-либо, нужно знать что такое очистка вообще.
Ничего сложного. Очисткаобычная уборка. Оставляете все что вам нужноостальное вон из дома.
Тоже самое и थप पढ्नुहोस्

चेतना को शुद्धीकरण

बस एक भावना पानी त्यहाँ सफाई पछि चेतना छ. शुद्ध चेतना बस प्रेम र थाह, जहाँ यो छ भावना. किनभने अब केहि छ, र सबै अलमल्याउने - व्यर्थ छ, जो रोकियो. त्यसैले, आवश्यकता खाली गर्न ✴ погрузиться в Космос ✴

शीर्ष फिर्ती
 


चेतना को शुद्धीकरण