dumk, Sirza, Pahina
Walang yelo, skava yelo.
Kaya spav, Spav,
Naroon ang Kab Lagchei.,
Dze zhitzyo ay hindi upang tumawa:
kumuha ng snow, Ito ay niyebe...

(C) Janka Kupala

Gusto kong batiin kayo, Paborito! (: at mga kaaway :) Nagkaroon ako ng pangitain., Ang ipinasiya kong sabihin sa inyo. Kumuha ng sa punto:

Sa pangitain, sinabi ni Wang:” Kung Russia sinusubukang i-subjugate ang isang maliit na bansa – pagkatapos ay mamamatay ang pangulo, At sa Eurasia, Sa pagitan ng karagatan, magkakaroon ng isang bagong Empire hindi tulad ng anumang iba pang bagay, ano ang bago na, at mamumuno sa Bagong Daigdig.”

May isang bagay na nakakatuwa.? :)

Я победил: теперь вести
Народы серые я буду,
В ресницах вера заблести,
Вера, помощничица чуду.
Куда? – отвечу без торговли:
Из той осоки, чем я выше,
Народ, как дом, лишенный кровли,
Воздвигнет стены в меру крыши.

(C) Велемир Хлебников