Posts Tagged ‘รูปทรงกลม’

ความสามารถในการคิด

imageคุณคิดว่าเราจะขู่ของคุณ “ตำรวจ”?
ไร้เดียงสา. :) คุณ ruhnesh ภายใต้รากฐานทางจิตวิทยาเหลวไหล…

เพื่อน, ตอนนี้เราจะได้เรียนรู้หรือจำวิธีการที่จะใช้ความสามารถความคิดของตัวเอง. ในสิ่งใหม่นี้คุณในวันนี้ อ่านเพิ่มเติม

Сфры Сознания и Мозг

image

เหตุผล.

Создавая Прекрасные โลก,
Высший Разум зажигает Огненные ทรงกลม.
Удовлетворяющий ต้องการ без меры,
Подсовывает мыльные пузыриอ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนไปพลังงานที่ลึกซึ้ง (ส่วนที่สอง)

image" ... เมื่อพลังงานหมดและจะไม่มีกำไร – COSMOS จังหวะ otstuchitsya – สะท้อนชีพจรเรียบจากัวร์ ... " (มายาเผ่า. แปลวรรณกรรม)

ตั้งแต่วัยเด็กที่โดดเด่นด้วยความเป็นจริง, ที่เกือบจะ อ่านเพิ่มเติม

ด้านบนย้อนกลับ
 


ทรงกลม.