Posts Tagged ‘ਗਿਆਨ’

Devoizm

Дэвыਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦੇਵਾਸ. ਪਾਪ ਦੀ. Гнилая Карма. Противоположности.

imageты сливаешь на Живых вымышленные тобойпозоры”.
ਇੱਕ “ਮੈਨੂੰ” – Любит выжигать Узоры!..

Нужно быть не способным мыслить, чтобы не понимать таких простых вещей, смысл которых заключается в том, что весь Процесс Развития во Вселенной происходить до того Состояния, при котором ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ Nonprobabilistic ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਗਿਆਨ.

imageਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਮੈਰਿਟ” ਨਵ ਮਾਨਤਾ.
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਸਪੇਸ ਗਣਨਾ,
nonprobabilistic ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਮਨਨ ਕਰਨ ਸਿਰਲੇਖ…:)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਸਪਾਸ ਦੇ, ਜੇ,
ਮੇਜ਼ 'ਤੇ, ਚੇਅਰਜ਼, ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ, ਪਾਰਟੀ.
ਇੱਕ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ, ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ
- ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਰਸਨਜ਼ ਜੰਤਰ ਨੂੰ (ਚੇਤਨਾ).

imageਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,
ਦੀ ਮਦਦ ਲਾਈਫ ਊਰਜਾ, в развитии ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨਾ
- ਇਹ, ਇਕੱਠੇ ਗਿਆਨ,
ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ.
ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨਾ – ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗੀ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫਰੀਕੁਇੰਸੀ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਣ ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ Swirl, ਭਾਵ. Cakram. ਬਸ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਨਾਜ ਮਨ

imageНаивно предполагать, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “Петухувсе равно.
Среди бесчисленных способностей Его,
Есть такая, что отбрасывает камни,
А выбирает лишьЗёрно”.

Подбираешь благоприятную почву, засеваешь ЗЕРНО, растишь, вкладываешь свою ਪਸੰਦ ਹੈ, собираешь результирующий урожай. В итоге приятно тебе, ЗЕРНАМ, Стихиям, работникам, и всем кто помогал растить, ਜੀਵਨ ਨੂੰ развита, методы усовершенствованы, а результаты ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗਰੈਜੂਏਟ ਤਬਦੀਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ. Khooaku ਦਸ ਕੇਨ.

ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੰਧ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ.
ਦਿਲ ਬੀਟ
Khooaku ਦਸ ਕੇਨ.

ਲੈੱਡ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਵ ਦਾ ਤਜਰਬਾ!
ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ!

ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦੁਨੀਆ ਥਿਊਰੀ. ਲੜੀ

ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਖੋਜੋ wego.co.in ਸੰਸਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੋ-ਆਯਾਮੀ

), ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸੰਸਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚਾਰ-ਅਯਾਮੀ).

ਆਯਾਮੀ ਸੰਸਾਰ.

image

ਦੋ-dimensionality….

ਤਿੰਨ-ਆਯਾਮੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Метадоговор.

image

Соглашение предоставляющее право одним ਜੀਵ использоватьразработкидругих ਜੀਵ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ metadogovor всегда односторонний.

Метадоговор не имеет материальной формы. Он потому и называетсяmetadogovorчто заключается на ментальном уровне. ਭਾਵ. между ਜੀਵ уровень нравственности Которых на столько высок, что материального подтверждения их договоренность не требует. Так же это говорит о том, что заключить metadogovor ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Самостоятельная очистка сознания

Давлениеਕਰਨ ਲਈ, чтобы очистить что-либо, нужно знать что такое очистка вообще.
Ничего сложного. Очисткаобычная уборка. Оставляете все что вам нужноостальное вон из дома.
Тоже самое и ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Желания. Управление

image1. ਜੇ желание неконтролируемоенужно взять над ним контроль или исключить его.

2. ਜੇ желание частично ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਾਪਸੀ ਚੋਟੀ ਦੇ
 


ਗਿਆਨ