ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ crooks ਅਤੇ insolvent ਦੇ “ਰਾਜੇ”. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

TK. ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Klitschko ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ “ਰਾਜੇ ਨੇ” ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ “ਆਕਰਸ਼ਣ”, TK. ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਜੀਵ ਜੀਵਾ”. ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੈ “ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ”, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ. ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ – ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਨੇਹਾ 8love.org/?11 ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ.

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ – ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮਖੋਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ.

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ Zetas ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ “ਕਮਾਨ”. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ…