Minoa in Space: tontolo izao voarindra mahatalanjona.